באום ורון

מצגות למיזם הביטוח של יגאל באום וגילי רון לשיווק לסוכני ביטוח, המיזם כלל מערכת של הדרכות ומצגות עבור סוכני ביטוח ומפקחים בתחום הביטוח.