top of page

ויזואל ארטס

אינדקס המעצבים החזותיים בישראל, הפקה של פרויקט: "תקשורת חזותית בישראל" שכלל בנוסף גם הפקה של שני קבצים מודפסים מהודרים במהדורות מוגבלות.

bottom of page