תדביק

מצגת פלאש שצורפה לפולדר החברה שהופק אף הוא על ידי הסטודיו. המצגת יועדה ללקוחות בחו"ל והציגה את כל שירותי ומוצרי החברה. העבודה כללה גם את הפקת הצילום.