top of page

תדביק

מצגת פלאש שצורפה לפולדר החברה שהופק אף הוא על ידי הסטודיו. המצגת יועדה ללקוחות בחו"ל והציגה את כל שירותי ומוצרי החברה. העבודה כללה גם את הפקת הצילום.

bottom of page