top of page

תדביק מערכות

תדביק מערכות, חברת בת של קונצרן תדביק, החברה מתמחית בבניית מכונות הדבקה, במסגרת העבודה התבצעו הדברים הבאים: ניהול אמנותי מלא, צילום של כל המכונות, הכנת פולדר שיווקי ללקוחות בחו"ל, צילומי וידאו, הכנת סרטוני תדמית, הכנת מצגות.

bottom of page