top of page

HPA

אתר אינטרנט תדמיתי עבור חברת HPA, חברת בת של קוטלב חניתה המייצרת ציפויי ביטחון לחלונות. האתר היה חלק מפרויקט מיצוג כללי של החברה ומוצריה כולל מוצרי דפוס ומוצרי תדמית.

bottom of page