HPA

אתר אינטרנט תדמיתי עבור חברת HPA, חברת בת של קוטלב חניתה המייצרת ציפויי ביטחון לחלונות. האתר היה חלק מפרויקט מיצוג כללי של החברה ומוצריה כולל מוצרי דפוס ומוצרי תדמית.