ידיעות טכנולוגיות

חברת בת של ידיעות אחרונות - מצגת פלאש לשיווק מוצג של RFID בבתי דפוס גדולים