top of page

תדביק

תדביק, קבוצה של חברות מתחום הדפוס, המפעל בצפון הארץ הזמין מהסטודיו עבודה רחבת היקף של בניית קטלוג מוצרים ובו דוגמאות אמיתיות של מדבקות, החוברת מאפשרת ללקוחות לחוש ממש את החומר של האריזה. כמו כן הופקה חוברת תדמית.

שתי החוברות נכרכו בפולדר אחד.

bottom of page